Általános Szerződési Feltételek

„ÁSZF”

 

 

Megállapodás

 

A megállapodás létrejött egyrészt a TartALMAS TÁBOR turnusait szervező:

Név: Venczel-Kovács Zoltán EV
Cím: 9024 Győr, Babits Mihály u. 14/a
Adószám: 68362540-1-28
Bankszámlaszám: UniCredit Bank: 10918001-00000121-14510003
Nyilvántartási szám: 51638902

továbbiakban, mint Szervező,

valamint a Jelentkezési lapon megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő között, együttesen Szerződő felek az alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a Jelentkezési lapon megjelölt, kiskorú (8-14 éves) gyermek számára a „TartALMAS TÁBOR” elnevezésű programban. A részvétel feltétele, hogy a turnus teljes díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába és a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor napközis, művészeti tábor, amely 5 napos turnusokban zajlik, naponta 08:00 és 17:00 óra közötti időtartamban. A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a www.tartalmastabor.hu oldalon. A turnus díja tartalmazza a napi egyszeri meleg ebédet. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja magyar nyelven zajlik. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 07:30 – 08:00-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor vezetőjének, foglalkozást tartójának, képviselőjének, vagy asszisztenseinek átadja, és a tábor program idejének befejezésekor (16:30-17:00) gyermekét átveszi. Amennyiben a Szülő bármilyen oknál fogva nem tud a gyermekért jönni a táborba, erről köteles előre írásban tájékoztatni a Szervezőt. Amennyiben a gyermek reggelente egyedül érkezik a táborba, vagy délutánonként egyedül hagyja el a tábort, akkor a Szülő – legkésőbb a turnus első napján – erről köteles írásban tájékoztatni a Szervezőt.

3. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan általa biztosított személyek közül turnusonként legalább 1 fő, fejlesztő pedagógiai szakképesítéssel (gyógypedagógus, konduktor diploma, vagy egyéb fejlesztőpedagógus szakképesítéssel) rendelkezik.

4. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEFMI által előírt nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A Szervező ezen nyilatkozat hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor szervezőjét, képviselőjét haladéktalanul értesíteni, valamint a gyermeket a táborba – a teljes gyógyulásig – nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni.

5. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljeskörű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (pl. mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép, stb.), illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásba foglalt feltételeket, mind pedig az aktuális helyszín Házirendjét, működési szabályait, és elfogadni a turnus vezetésével megbízott pedagógusok irányítását.

6. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban Szerződő felek az alábbiak szerint járnak el.

Lemondási feltételek:

Kérjük Önöket, hogy a családi nyaralást, másik tábort, egyéb programot úgy szervezzék le, hogy ha gyermekük jelentkezik a táborba, akkor teljes mértékben részt tudjon venni a táborban, hétfőtől-péntekig 8-17 óráig. Nagy az érdeklődés a táborunk iránt, viszont nem vezetünk várólistát. Ezért a tábor előtt néhány héttel, vagy nappal lemondott jelentkező helyére már nem tudunk új jelentkezőt szervezni.

A táborba befizetett összeget sajnos nem áll módunkba visszafizetni!

Kivéve:
• Ha a tábort a koronavírus járvány » miatt nem tudjuk megrendezni.
• Ha a gyermek (igazoltan) 8 napnál hosszabb tartó betegségben szenved, vagy kórházi kezelés alatt áll.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot, turnusait (nem elegendő létszám miatt, vagy egyéb okból) lemondja.
Ebben az esetben a meghiúsult tábor addig befizetett díja visszafizetésre kerül.

Módosítási feltételek:

Amennyiben (orvos által igazolt)  betegség miatt a gyermek nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat a tárgyévben egy másik turnusban való részvételre, amennyiben indul másik turnus és annak telítettsége azt lehetővé teszi. A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy esetleges másik turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnus módosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás díjtalan. Amennyiben a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a Szervező az addig befizetett részvételi díjat köteles a Szülő számára haladéktalanul visszafizetni. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el (hello@tartalmastabor.hu).

Fizetési módok:

BANKI ÁTUTALÁSSAL:
Egyenlítse ki rendelésed banki átutalással. Megrendeléskor egy elektronikus díjbekérő számlát küldünk, melyen megtalálja az átutaláshoz szükséges adatokat: bankszámlaszámunkat, valamint a megrendelési számot, amit a közlemény rovatban kell feltüntetni. A jelentkezés, csak a teljes táborozási díj befizetése után válik véglegessé és teljessé.

BARION:
A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. Segítségével fizethet és vásárolhat online áruházunkban bankkártyával, akár regisztráció nélkül vagy prepaid egyenlegről.
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha nincs bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak Önnek pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni.
bővebben a Barionról » 

PAYPAL:
Amennyiben rendelkezik PayPal regisztrációval, bankkártya adatai megadása nélkül fizethet és vásárolhat online áruházunkban. A jelentkezés, csak a teljes táborozási díj befizetése után válik véglegessé és teljessé.
bővebben a PayPalról »

7. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor teljes részvételi díját bankkártyával vagy banki átutalással a Szervező pénztárába befizette.

8. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A szerződés a felek között a JELENTKEZEM gomb megnyomásával jön létre, automatikusan visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

A weboldalon található szellemi alkotások (beleértve a logót, a fotókat, zenéket, videókat is) a weboldal üzemeltetőjének tulajdona. Annak engedély nélküli közlése, másolása, vagy nyilvános helyen való lejátszása (beleértve a médiát is) szigorúan tilos!

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Név: Venczel Inter Kft.
Cím: 9024 Győr, Babits Mihály u. 14/a
Adószám: 24759674-2-08

COVID-19 rendelkezések

2021.

 

 

Tisztelt Szülő, érdeklődő!

Köszönjük, hogy Ön is érdeklődik a TartALMAS TÁBOR iránt. A jelenlegi vírushelyzetben nagyon sok a bizonytalanság. Most, a jelentkezés időpontjában még semmit sem tudunk biztosan. Nem tudjuk, hogy milyen óvintézkedések lesznek, nem tudjuk, hogy engedélyezik-e majd a táborokat és ha igen, akkor milyen feltételekkel.

Egyben viszont biztosak vagyunk! A tábort megszervezzük. Annál is inkább, mert ha júniusban engedélyezik a táborokat és mi mégsem szerveztük meg, akkor bizony már nagyon késő lenne. Csak kapkodás lenne az egész, aminek nem sok értelme lenne. A tábor szervezése során idén is folyamatos kapcsolatban állunk a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával és a Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben online jelentkezik a táborba, de a tábort a vírushelyzet miatt mégsem lehet biztonságosan megtartani, abban az esetben az Ön által addig befizetett összeget (tábor teljes díja, vagy a részletek teljes összege) maradéktalanul visszafizetjük, egy sztornó számlát állítunk ki és a jelentkezés semmisnek bizonyul, érvényét veszti! Önt ezzel semmilyen anyagi kár nem éri.


A jelentkezés menetében idén sem lesz semmilyen változás!
Weboldalunkon keresztül ugyanolyan egyszerűen, kényelmesen és biztonságosan fog tudni online jelentkezni, illetve fizetni, mint a korábbi években.
Minden egyes jelentkezésről egy visszaigazoló emailt, a befizetésekről pedig egy elektronikus számlát fog kapni, ugyancsak emailben.

Név: TartALMAS TÁBOR
Táborszervező felelős személy: Venczel-Kovács Zoltán EV
9024 Győr, Babits Mihály u. 14/a.
Adószám: 68362540-1-28
továbbiakban, mint Megbízott, valamint

a tartalmastabor.hu (továbbiakban Weboldal) weboldalon az online jelentkezési lapot kitöltő természetes, vagy jogi személy, továbbiakban Megbízó, együttesen említve Felek.

A 2023-as TartALAMAS TÁBOR turnusának időpontjai: (továbbiakban Teljesítés)

1, 2023. 07. 10-14.

Szerződés létrejötte: A Weboldalon az online jelentkezési lap kitöltésének időpontja, amelyről Megbízó egy elektronikus másolatot kap, az általa megadott email címére.

COVID-19 miatti esetleges vis maior* helyzetről akkor beszélünk, ha a szerződésben foglalt teljesítés lehetetlenné válására (objektív lehetetlenülésére) azért kerül sor, mert például vis maior* helyzet miatt, azaz mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló okból hiúsul meg a teljesítés, és ezért egyik fél sem felelős.

A teljesítés lehetetlenné válásáról akkor beszélünk, ha a szolgáltatás teljesítése valamely, a szerződés megkötése (jelen esetben az online jelentkezés) után bekövetkezett okból válik lehetetlenné.

1. Lehetetlenülés esetén a szerződés (jelen esetben az online jelentkezés) megszűnik és a felek a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem kötelesek. A Ptk. a jogkövetkezmények tekintetében alapvetően az alapján tesz különbséget, hogy melyik fél felelősségi körébe esik, vagy éppen nem esik a lehetetlenülést előidéző külső körülmény. Amennyiben a teljesítés mindkét fél felelősségi körén kívül álló – például vis maior – okból hiúsult meg, tehát egyik felet sem terheli felelősség a teljesítés lehetetlenné válásáért (objektív lehetetlenülés), úgy a szerződés megszűnik, a feleknek el kell számolniuk egymással és rendezniük kell az esetleg addig teljesített szolgáltatások értékegyensúlyát. Ilyen esetben a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni. Illetőleg, ha a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás (előleg, foglaló, részlet és a táborozás teljes díja) teljes egészében visszajár.

2. vis maior*: Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, járvány stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

3. Felek megállapodnak abban, ha az említett vis maior helyzet áll fenn és emiatt nem lehet a fenti időpontokban a tábort biztonsággal megtartani, abban az esetben Megbízott a részére átutalt teljes tábordíjat, vagy részletfizetés esetén az addigi részleteket maradéktalanul visszautalja Megbízó részére. Megbízó és Megbízott között a szerződés (online jelentkezés) érvényét veszti.

Győr, 2021. 03. 07.

Venczel-Kovács Zoltán
táborvezető, felelős személy

 

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Venczel-Kovács Zoltán kisadózó egyéni vállalkozó (9024 Győr, Babits Mihály u. 14/a., adószám: 68362540-1-28. továbbiakban: vállalkozó, mint a www.tartalmastabor.hu továbbiakban: weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire. A vállalkozó kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak és regisztrált felhasználóinak a weboldal tudomására jutó személyes adatait, azokat kizárólag a szolgáltatás céljához szükséges mértékben és ideig használja fel.

A vállalkozó kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse.  

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75735/2014. 

 

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása. A weboldal látogatásával, a szükséges adatok megadásával, és a weboldal szolgáltatásainak igénybevételével Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a vállalkozó jogainak gyakorlásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez, a weboldal szolgáltatásainak teljesítéséhez szükséges célokra történő felhasználásához és kezeléséhez.
 

Az érintettek köre: a Felhasználók. Felhasználónak minősül – jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában – azon személy, aki/amely a weboldal szolgáltatásait bármely módon igénybe veszi. 

 

Az adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása; a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Fizetős szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában e-nyugta, díjbekérő, számla kiállítása, fizetés lebonyolításában való közreműködés.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A weboldalon azon felhasználó – fizetéshez szükséges – adatai, aki valamely „fizetési lehetőséget” igénybe vesz a célból, hogy gyermeke a TartALMAS TÁBOR-ban részt vegyen és ennek érdekében kifizetést teljesít, harmadik fél számára is elérhetővé válik. E vonatkozásban harmadik félnek minősül: 

A feltöltött személyes adatokat a Vállalkozó, a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek ezen kívül semmilyen módon nem adja tovább. Kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Vállalkozó jogszabályi kötelezettsége.

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogaira, kötelezettségeire valamint a jogorvoslati lehetőségek igénybevételére a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

 

Tárhelyszolgáltató:

Magyar Hosting Kft.
H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.

Elérhetősége:
telefon: +36 1 700-2323
email: info@tarhely.com

 

 

Weboldal és a domain név tulajdonosa:

Név: Venczel Inter Kft.
Cím: 9024 Győr, Babits Mihály u. 14/a.
Adószám: 24759674-1-08